Gelba är ett familjeägt bolag vars verksamhet främst är inriktad på förädlings- och expansionsfastigheter samt projekt.

Via logos här ovan länkas du till respektive sida.

Vi skyddar dina personuppgifter!

För oss på GELBA Management AB med alla våra verksamheter har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter.
 
Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter eller dina rättigheter så kan du läsa vår policy, som visas under fliken kontaktuppgifter. 
Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.
 
Med vänlig hälsning
Maria Hanna
GDPR-ansvarig